Priser

Priser


Priser.

Konsultasjostime                                               kr.   500
4 trenings økt varighet fra 30 – 45 min.             kr. 2000
8 trenings økt varighet fra 30 – 45 min.             Kr. 3500